Студијско путовање у Италију (Верона - Парма) у периоду од 26. до 30. новембра 2018. године

05/12/2018

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада имала је свог представника на Студијском путовању у Италију у периоду од 26. до 30. новембра 2018. године, које је у сарадњи организовала Коалиција за климу и чист ваздух – Climate and Clear Air Coalit

Студијско путовање имало је за циљ упознавање представника релевантних институција на републичком и локалном нивоу са добрим примерима примарне сепарације, сакупљања и третмана органског отпада компостирањем, као и размену искустава са представницима градова који су успешно имплементирали наведене системе.
Студијско путовање је било одлично организовано, садржајно и са изузетно расположеним домаћинима који су се све време трудили да пренесу своје знање и искуство и прикажу системе управљања отпадом са посебним акцентом на управљање биоразградивим отпадом.
За посету су одабрана четири града различитих величина и броја становника (Верона, Парма, Болцано и Кастиљоне) која су развила различите моделе сакупљања отпада, као и две компостане различитих капацитета и система третмана биоразградивог отпада.

Првог дана путовања, са представницима комуналног предузећа из Града Вероне приказан је систем одвојеног сакупљања отпада - организована места за доношење отпада за град од 260.000 становника а затим је организован састанак са представницима предузећа за управљање отпадом Града Вероне. У поподневним сатима организован је одлазак за Град Парму, састанак са представницима надлежних органа и компаније за управљање отпадом Града Парме и обилазак одвојеног сакупљања отпада по систему од врата до врата за град од 200.000 становника где је импресивно изгледао град без контејнера и систем сакупљања са чипованим кесама са прецизно дефинисаном временом - сатницом сакупљања.
Другог дана путовања у Граду Кастиљоне (Castiglione) приказан је систем одвојеног сакупљања отпада / организована места за доношење отпада за град од 20.000 становника а затим је одржан састанак са представницима градске компаније за управљање отпадом и регионалних надлежних органа а након тога је уследио и обилазак једног од највећих постројења за компостирање у Италији, капацитета 45000 тона годишње и рециклажног дворишта.
Трећег дана путовања у Граду Болцано (Bolzanо) приказан је систем одвојеног сакупљања отпада / комбинација модела од врата до врата и организованих места за доношење отпада за град од 110.000 становника а затим је одржан састанак са представницима градске компаније за управљање отпадом и обилазак постројења за компостирање капацитета 2000 тона годишње, 20ак километара удаљеног од Града Болцана.
Закључак студијског путовања у Италију је да су се организатори, представници градова и општина и представници јавних предузећа потрудили да све планиране активности буду успешно остварене уз интерактивну комуникацију свих присутних и да не постоји јединствени модел управљања отпадом већ да је сваки од градова или општина на основу својих потреба и могућности током времена успео да развије и примени систем који може успешно да функционише и да даје изузетне резултате који задовољавају све критеријуме ЕУ, уз константан рад и на развијању свести грађана о потреби разврставања - примарне селекције и правилног одлагања отпада а самим тим и заштити животне средине.

Више фотографија са студијског путовања можете погледати у фотогалерији.