Манифестација ''Новосадска јесен''

21/10/2016

Градска управа за заштиту животне средине традиционално подржава манифестацију „Новосадска јесен“.

У оквиру ове манифестације 19. октобра 2016. године, Градска управа је организовала је презентацију под називом „Угрожене врсте са акцентом на територију Новог Сада“.
 
Кроз ову презентацију промовисан је часопис „Окрени нови лист 08“ који је Управа припремила у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе.

Тема осмог броја часописа прати тему Светског дана заштите животне средине, који се обележава 5. јуна, а то је: борба против незаконите трговине угроженим дивљим  врстама и потреби очувања дивљих врста биљака и животиња на њиховим природним стаништима

Предавање о угроженим  биљним и животињским врстама на територији Града Новог Сада одржала је др Јадранка Делић из Покрајинског завода за заштиту природе.