Изложба радова поводом Међународног дана заштите животне средине

24/03/2016

У ОШ „Мирослав Антић“, школске 2014-2015, реализован је пројекат под називом „Сунце призивај-енергију добијај“

ОШ „Мирослав Антић“ укључена je у пројекат Рука у тесту. Идеја самог пројекта била је да се ученици на интересантан и њима допадљив начин заинтересују, али и упознају са организацијом, методама и техникама научно истраживачког рада. Ученици су реализовали огледе а затим израђивали еколошке моделе са једноставним материјалима који се налазе у сваком домаћинству. Ове године  у реализацији пројекта било је укључено више од стотину ученика  са око четири стотине радова.

Пројекат је завршен изложбом ученичких радова на тему глобалног загревања.  Изложба радова  одржана је 05. јуна на Међународни дан заштите животне средине.
Прeдстaвници Eлeктрoтeхничкe шкoлe  ‘’Mихajлo Пупин’’ из Нoвoг Сaдa, Aгeнциje зa eнeргeртику Грaдa Нoвoг Сaдa и Грaдскe упрaвe зa зaштиту живoтнe срeдинe присуствoвaли су oвoм дoгaђajу.