ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду и јавној расправи о тексту Предлога одлуке о проглашењу Спoменика природе "Парк института у Сремској Каменици" заштићеним подручјем

24/03/2016

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада, на основу члана 43. Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), објављује

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада, на основу члана 43. Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о јавном увиду и јавној расправи о тексту Предлога одлуке о 
проглашењу Спoменика природе "Парк института у Сремској Каменици" заштићеним подручјем


На основу Студије заштите коју је урадио Покрајински завод за заштиту природе, а која представља стручно-документациону основу за успостављање заштите у складу са Законом о заштити природе, урађен је текст Предлога одлуке о проглашењу Спoменика природе "Парк института у Сремској Каменици" заштићеним подручјем.

Текст Предлога одлуке о проглашењу Спoменика природе "Парк института у Сремској Каменици" заштићеним подручјем, са Студијом заштите и картографском документацијом, биће доступни на увид у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110 а, Нови Сад, сваког радног дана од 10:00 до 15:00 часова, до 1. јуна 2015. године.

Заинтересовани органи, организације и јавност за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и мишљења на текст Предлога одлуке о проглашењу Спoменика природе "Парк института у Сремској Каменици" заштићеним подручјем у писаној форми, на адресу Градске управи за заштиту животне средине или на e-mail Управе: zivotnasredina@uprava.novisad.rs
Јавна расправа одржаће се 2. јуна 2015. године, у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, са почетком у 12:00 часова.