ТРЕЋА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

24/03/2016

У оквиру израде Програма заштите животне средине Града Новог Сада, који се реализује уз стручну подршку Сталне конференције градова и општина у оквиру програма ''EU Exchange 4'', 29. и 30. сeптeмбрa 2014. гoдинe у Хoтeлу „Пaрк“ у Београду, одржана је трећа радионица за чланове Координационих тимова из Града Новог Сада, Града Крушевца и општине Нови Бечеј на којој је, поред анализе досадашњег рада на изради Програма, дефинисана методологија за израду Акционог плана за реализацију Програма.

У оквиру израде Програма заштите животне средине Града Новог Сада, који се реализује уз стручну подршку Сталне конференције градова и општина у оквиру програма ''EU Exchange 4'', 29. и 30. сeптeмбрa 2014. гoдинe у Хoтeлу „Пaрк“ у Београду, одржана је трећа радионица за чланове Координационих тимова из Града Новог Сада, Града Крушевца и општине Нови Бечеј на којој је, поред анализе досадашњег рада на изради Програма, дефинисана методологија за израду Акционог плана за реализацију Програма.