ИЗРАДА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

24/03/2016

3. јуна 2014. године у Градској управи за заштиту животне средине одржан је састанак са представницима Сталне конференције градова и општина, Александром Маринковићем, координатором за стратешко планирање и Милошем Катићем, стручним консултантом за израду Прог

Састанак је одржан ради консултација у вези израде Програма заштите животне средине Града Новог Сада и кориговања радне верзије анализе стања животне средине коју су припремили чланови Координационог тима за израду Програма, a која ће бити саставни део Програма.

Осим договора о неопходним корекцијама анализе стања животне средине, разматран је и даљи рад на изради Програма.

Договорено је да, након корекција, анализа стања животне средине буде објављена на сајту Градске управе за заштиту животне средине.