Програмске активности

ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ "КАМЕНИЧКОГ ПАРКА" У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Решењем Завода за заштиту природе Србије (''Службени гласник Републике Србије'', број 77/2007), простор ''Каменичког парка'' у Сремској Каменици стављен је под режим претходне заштите, а Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад, одређено је за стараоца. 
Старалац је за 2007. годину урадио план активности на одржавању и уређењу ''Каменичког парка'' у Сремској Каменици.
Имајући у виду да би реализација предложених активности допринела унапређењу природних вредности Каменичког парка и његовом стављању у функцију мудрог коришћења, Градска управа за заштиту животне средине је суфинансирала активности на одржавању и уређењу ''Каменичког парка''.