Програмске активности

ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ СТАБАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Решењима Скупштине Града Новог Сада стављени су под заштиту, као споменици природе, ''Копривић у центру Новог Сада'', ''Амерички платан на Сајлову'', ''Амерички платан у Футогу'' ''Платан у дворишту Основне школе ''Милош Црњански'' у Новом Саду'', ''Дуд на Ченејском салашу'' и ''Јаворолисни платан у Новом Саду''.
Старање над овим природним добрима поверено је Јавном комуналном предузећу ''Градско зеленило'' Нови Сад.
Старалац је сачинио Средњорочни програм заштите и унапређења заштићених стабала на територији Града Новог Сада за период 2007-2011. година, за који је добио позитивно мишљење Градске управе за заштиту животне средине.
Програмом заштите и уређења заштићених стабала на територији Града Новог Сада за 2007. годину, који је усаглашен са Средњорочним програмом, планиране су активности које обезбеђују одржавање доброг здравственог стања и побољшање кондиције заштићених стабала.
Средства неопходна за реализацију планираних активности, обезбедили су старалац и Градска управа за заштиту животне средине.