Програмске активности

Штампање едукативног материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга Штампање едукативног материјала додељена је ПЕРИНС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Нови Сад.

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине, Градска управа за заштиту животне средине је у 2017. години финансирала штампање:

  • Публикација ''Поново ново'' намењена je деци предшколског и школског узраста. У овој књизи су дате неке идеје за поновну употребу отпада, односно одбачених ствари које су (привремено) изгубиле вредност. Потребно је мало труда да од ствари које бисмо иначе бацили, направимо нешто ново и тако допринесемо смањењу отпада.
  • Раднa свескa ''Сачувај планету'' намењена je такође деци предшколског и школског узраста. Кроз решавање задатке, попуњавање укрштеница, бојење и повезивање слика, решавање лавиринта деца на занимљив и ефикасан начин уче о очувања животне средине.
  • Брошура ''Окрени нови лист 09'' коју је Градска управа припремила у сарадњи са Јавним комуналним предузећем „Градско зеленило“. У публикацији је представљен значај зеленила у урбаним срединама са акцентом на реализацију програма и пројеката који се односе на очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Новог Сада.
  • Зидни и стони календар – са кратким текстом о заштићеним подручјима на територији Града Новог Сада.
  • Фасцикла, мајица, нотес са хемијском оловком, агенда, рекламна кеса, УСБ картица – промоција новог сајта Градске управе за заштиту животне средине www.environovisad.rs.
  • ID картица са траком, визит картица.

 

Едукативни материјал коришћен је за радионице на 25. Међународном сајму ''ЕКО СВЕТ'', на манифестацији ''Новосадска јесен'', на којима је дељен, пре свега деци предшколског и школског узраста. Организован је и ликовни конкурс у оквиру ког су деца слала фотографије својих ликовних радова или предмета на тему ''Поново ново'', а сви који су се потрудили да то ураде добили су едукативни материјал са промо мајицама на којима је одштампан лик из публикације ''Поново ново''.