Адресар

Градска управа за заштиту животне средине
Руменачка 110a
21113 Нови Сад
zivotnasredina@uprava.novisad.rs
Tелефон: 021 421 109
Факс: 021 529 236

 

Татјана Кашић, дипломирани инжењер пољопривреде,
в.д. начелника
email: tatjana.kasic@uprava.novisad.rs

Елма Бјелица, дипломирани хемичар - биохемија,
в.д. заменикa начелника
email: elma.bjelica@uprava.novisad.rs

Александар Биберџић, дипломирани правник,
помоћник начелника за правне и нормативне послове

Сенка Ђаковић дипломирани економиста,
помоћник начелника за финансијско-економске послове
email: senka.djakovic@uprava.novisad.rs

 

мр Драгица Бранковић дипломирани биолог, мастер технолошких наука
помоћник начелника за израду програмских, планских и стратешких докумената, праћење стања животне средине и информисање и други стручни послови
email: dragica.brankovic@uprava.novisad.rs
 

Јелена Моравски

помоћник начелника за координацију поступака процене утицаја и стратешке процене утицаја на животну средину, издавање дозвола за управљање отпадом, вођење других управних поступака у области заштите животне средине и други стручни послови

email: jelena.moravski@uprava.novisad.rs

 

Слободан Цветковић, професор југословенских књижевности,
помоћник начелника за заштиту природе, унапређење природе и природних добара
email: slobodan.cvetkovic@uprava.novisad.rs
 

Радмила Раковић дипломирани инжењер технологије - мастер,
самостални саветник
email: radmila.rakovic@uprava.novisad.rs


Александар Дец дипломирани инжењер пољопривреде,
саветник
email: aleksandar.dec@uprava.novisad.rs


Виолета Миладиновић дипломирани економиста,
саветник
email: violeta.miladinovic@uprava.novisad.rs

 

Миљана Јањић дипломирани економиста,
саветник
email: miljana.janjic@uprava.novisad.rs

Александра Лакета дипломирани хемичар,
саветник
email: aleksandra.laketa@uprava.novisad.rs


Јелена Белић Илић дипломирани инжењер пољопривреде,
саветник
email: jelena.ilic@uprava.novisad.rs


Весна Будинчевић Ђурђев дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер,
саветник
email: vesna.djurdjev@uprava.novisad.rs


Дуња Смиљанић дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер,
саветник
email: dunja.smiljanic@uprava.novisad.rs


Бојана Пађен дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер,
саветник
email: bojana.padjen@uprava.novisad.rs


Јелена Шимала специјалиста - струковни инжењер заштите животне средине,
млађи саветник
email: jelena.simala@uprava.novisad.rs

 

Гојко Палалић

млађи саветник

email:gojko.palalic@uprava.novisad.rs

 

Јована Беадер, дипломирани правник

саветник

 

Мира Миличевић Анишић
виши референт
email: mira.anisic@uprava.novisad.rs