Радиоактивност

Земљиште региона Војводине подложно је радиоактивној контаминацији из више извора. Реактори нуклеарних електрана у окружењу емисијом радионуклида у воду и ваздух загађују ширу околину. У последње време изражена је употреба фосфатних ђубрива са великим концентрацијама урана, а проширено је и убеђење да је током бомбардовања Војводина загађена осиромашеним уранијумом. Поред тога минерална компонента земљишта садржи одређене концентрације природних радионуклида (радиоактивни низови 235U, 238U и 232Th, као и 40К).

Градска управа за заштиту животне средине финансира, а Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења Природно-математичког факултета у Новом Саду, врши испитивање радиоактивности земљишта поред значајних саобраћајница, у близини индустријских зона, из дворишта предшколских установа и паркова на подручју Града Новог Сада.Мерење радиоактивности земљишта на територији Града Новог Сада за 2008. годину

Мерење радиоактивности земљишта на територији Града Новог Сада за 2009. годину

Мерење радиоактивности земљишта на територији Града Новог Сада за 2010. годину

Мерење радиоактивности земљишта на територији Града Новог Сада за 2011. годину

Мерење радиоактивности земљишта на територији Града Новог Сада за 2012. годину


Резултате мерења можете преузети кликом на мерно место на мапи.