УВ зрачење

ПРАЋЕЊЕ И ПРОГНОЗА ИНДЕКСА UV ЗРАЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Једна од директних последица оштећења озонског омотача је и повећање интензитета соларног ултраљубичастог (UV) зрачења, а излагање интензивном UV зрачењу негативно утиче на људе.
Праћење ове врсте зрачења и обавештавање јавности о његовом интензитету омогућава правовремено предузимање мера заштите.

Градска управа за заштиту животне средине је, у сарадњи са Природно-математичким факултетом – Департман за физику, априла 2003. године покренула мониторинг интензитета соларног ултраљубичастог зрачења у Новом Саду и до данас је ово једино мерно место у Србији.

Мониторинг се врши инструментом Yankee UV-B Biometer који је постављен у оквиру Универзитета у Новом Саду и повезан путем аутоматске метеоролошке станице Пољопривредног факултета са рачунаром за аутоматско прикупљање података.

Интензитет UV зрачења се мери на сваких 30 секунди, а затим се израчунава средња вредност за интервал од 10 минута. Мерења се врше током 24 сата дневно. Резултате мерења можете преузети на адреси http://cmep.rs. Истовремено се формира дневна база података са подацима о измереним вредностима израженим у јединици UV Индекс. Осим тога формира се и база података о дозама UV зрачења, као и о вредностима оптичке дебљине аеросола и количине водене паре у атмосфери. Осим дебљине озонског омотача, ова два параметра знатно утичу на интензитет соларног UV зрачења и потребни су као улазни параметри за модел за прогнозу интензитета UV зрачења НЕОПЛАНТА. Ове базе података се трајно чувају. 

Годишње извештаје о праћењу и прогнози  УВ зрачења на територији Новог Сада можете преузети на линковима испод

Праћење и прогноза УВ зрачења на територији Новог Сада током 2009. године

Праћење и прогноза УВ зрачења на територији Новог Сада током 2010. године

Праћење и прогноза УВ зрачења на територији Новог Сада током 2011. године

Праћење и прогноза УВ зрачења на територији Новог Сада током 2012. годинеМаксималне дневне вредности UV индекса можете погледати на следећем линку:

http://cmep-serbia.df.pmf.uns.ac.rs