Земљиште

ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ И НЕПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Земљиште је природни ресурс, који представља основну базу за производњу органске материје гајењем различитих биљних врста. Оно се састоји од минералних честица, органске материје, воде и ваздуха и животна је средина за биљке, животиње и микроорганизме.

Коришћењем земљишта често долази до поремећаја равнотеже појединих састојака земљишта, што неминовно доводи до његовог оштећења. Једна од мера заштите и очувања земљишта је спровођење мониторинга, што представља праћење промена у пољопривредном и непољопривредном земљишту, а посебно праћење садржаја опасних и штетних материја.

У циљу контроле квалитета пољопривредног земљишта и производње здравствено безбедне хране на територији Града Новог Сада, Градска управа за заштиту животне средине, заједно са Институтом за ратарство и повртарство у Новом Саду, од 2003. године, прати квалитет земљишта у баштама Града, на производним парцелама индивидуалних повртарских произвођача, као и загађеност непољопривредног земљишта у парковима и двориштима вртића предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад.

Годишње извештаје можете преузети на линковима испод.


Програм праћења пољопривредног и непољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада у 2008. години

Програм праћења пољопривредног и непољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада у 2009. години

Програм праћења пољопривредног и непољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада у 2010. години

Програм праћења пољопривредног и непољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада у 2011. години