Документи

Документи

План јавних набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2018. годину
Закључак о прихватању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину
Завршни бука
Закључак о прихватању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2013. годину
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину
Табела - формулар за акциони план Програм заштите животне средине Града Новог Сада од за период 2015 -2024. године
Стратегија развоја система зелених простора Града Новог Сада 2015-2030.
Табела - формулар за акциони план Програм заштите животне средине Града Новог Сада од за период 2015 -2024. године
Програм заштите животне средине Града Новог Сада од за период 2015 -2024. године
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
Обавештење привредним друштвима и другим правним лицима и предузетницима која представљају изворе загађивања различитих привредних делатности
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада
ELAIN Project
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину