Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма/пројеката из области заштите животне средине за 2018. годину

04/06/2018

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14), Градоначелник Града Новог Сада донео је Закључак којим се одобрава суфинансирање програма/пројекат

ЗАМЕНА РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА

30/04/2018

Град Нови Сад, као одговорна локална самоуправа која старање о безбедности и здрављу становништва и заштити животне средине ставља у приоритете свог деловања, наставља активности на решавању проблема радиоактивних громобрана.

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2018. годину

23/04/2018

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2018. годину објављен је у дневном листу "Дневник" 23.04.2018. године

Сат за нашу планету 2018. године

06/03/2018

У суботу, 24. марта, обележена је још једна акција за заштиту природе - “Сат за нашу планету 2018”.

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма/пројеката из области заштите животне средине за 2018. годину

26/03/2018

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2018. годину објављен је у дневном листу "Дневник" 26.03.2018. године